Motion A

Motion A henvender sig til den ambitiøse motionist og vi er både mænd og kvinder. Vi kører interval- og tekniktræning som hold, men med udgangspunkt i den enkeltes form og mål. Holddeltagelse i løb, såvel cups som motionsløb, inden- som udenlands planlægges inden sæsonstart med henblik på tilpasning af træning.

Der lægges vægt på at det sociale fællesskab med den øvrige motionsafdeling, og klubben som helhed, fastholdes.

Målsætning for Motion A
– Igennem struktureret træning søger vi fastholde og udbygge den succes som holdet har haft de seneste år– nye medlemmer, nye talenter, nye licensrytter og gerne yngre.
– Få flere af vores ryttere til at deltage i motionsløb og Cups.
– Øge styrke, kondition og teknik.

Vi træner struktureret tirsdag, torsdag og lørdag.
Der køres med træner som fastlægger rute og træningsintervaller.
Træningsintervaller m.v. lægges i faste rammer, tilpasset den enkeltes aktuelle form og mål, af hensyn til træning om deciderede fælles sæson-mål, og i forhold til gradvis opbygning af form.

Program:
Landevejstræningen indledes første tirsdag efter sommertidens start.
Tirsdag og torsdag:  Der køres kl. 17.00 fra Femvejen, og vi er hjemme omkring 19:30
Lørdag: Der køres kl. 8:30  fra klubhuset og længden afpasses efter, at vi kan være tilbage senest 12.15.
Sidste lørdag i måneden køres der længere ture, omkring 120 km, uden intervaller.  Der startes kl. 8.00 fra klubben

Nyt medlem?
Hvis du er ny i OCC og gerne vil prøve at køre med Motion A, er det muligt at køre med om lørdagen. Inden du møder op første gang bedes du kontakte Freja Grønvold på følgende mail: frejagroenvold@gmail.com