Der afholdtes generalforsamling mandag den 28. november 2022 kl 19:00 i klubhuset.

Dagsorden fulgte vedtægterne

Referat: Referat - Klik her

Bestyrelsens beretning: Årsberetning - klik her

Regnskab 2022: Regnskab - klik her
Forslag til budget 2023 : Klik her

Indkomne forslag: Klik her

Sorten kort:

På årets generalforsamling valgtes ny bestyrelse:
Formand: Jesper Scharling Sørensen
Kasserer: Klaus Skjoldann Nielsen
Herudover: Kirsten Søvang, Lars O Madsen, Poul Svendsen, Palle Campagner, Anders Ortmann og Litten Camille Bloch

Der blev vedtaget en kontingtstigning: 1.000 for ordinære medlemmer og familliekontingent 1.400,-