Brug af OCCs klubhus

OCC og dets medlemmer må bruge klubhuset til alle sine aktiviteter omkring træning, samlinger, møder og klubsammenkomster/fester.

Klubhuset er kommunens ejendom og må ikke bruges til private arrangementer såsom bryllupper, fødselsdage, men deltager mange medlemmer i et arrangement opfattes det som et klubarrangement og er dermed tilladt.

Huset udlånes til andre folkeoplysende foreninger eller grundejerforeninger når det ikke kolliderer med OCCs egne planer og aktiviteter. OCC har første prioritet til brug af huset.

Den almindelige klubsammenkomst er lørdag og ingen andre arrangementer kan bookes til lørdage.

Al parkering af biler i forbindelse med brug af klubbens hus skal finde sted udenfor det grønne område, dvs på de offentlige veje. Parkeres der undtagelsesvis ved klubhuset, skal det ske indenfor hegnet.

Det er i alles interesse ikke mindst klubbens egen, at al brug af huset finder sted under størst mulig hensyntagen til ”naboerne”. Hertil hører, at der IKKE må sættes bannere op på vejen til klubhuset, at eventuelle flag der opsættes på vejen alle fjernes igen efter brug, at man bortfjerner sit affald, hvis det ikke kan være i skraldespanden. Herudover bedes man sørge for, at klubhuset forlades af både jer selv og gæsterne uden for meget støj. Man skal være opmærksomme på, at naboerne ikke føler sig generede, da dette kan medføre klager til Kommunen, og som kan være medvirkende til, at klubhuset ikke vil kunne anvendes til sådanne arrangementer.

Bestyrelsen fører en elektronisk kalender over reservationen af klubhuset. Alle brugere af klubhuset tiltræder herværende regler ved deres elektroniske reservation af klubhuset. For at reservere, skriv til klubhus@ordrupcc.dk

Overtrædelse kan medføre at bestyrelsen beslutter karantæne i en periode for fremtidige arrangementer ved pågældende arrangør.

Bestyrelsen 4. august 2011

 

Klubhuset ligger på Jægersborg Alle 148B, 2820 Gentofte

Hver lørdag fra kl. 12:15 og halvanden time frem er klubben åben for alle, der vil hygge eller stille spørgsmål.

Klubhuset ligger på Jægersborg Alle 148B, 2820 Gentofte

Hver lørdag fra kl. 12:15 og halvanden time frem er klubben åben for alle, der vil hygge eller stille spørgsmål.