Generalforsamling 27. november 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 27. november.

Det blev besluttet at hæve kontingentet til 800,- for ordinære medlemmer og 1.200 for familie. Der blev ikke holdt mindeord for Hanne Nybo Johansen, men det er efterfølgende tilføjet formandens beretning og referatet.

OCC – Regnskab 2016-17

OCC – Budget 2017-18

Årsberetning 2016-17

Referat OCC Generalforsamling 27 nov 2017

Mindeord Hanne Nybo Johansen