Generalforsamling 8. december 2014
Der blev afholdt generalforsamling den 8. december. Nedenfor finder du regnskab, budget, forslag der blev behandlet, bestyrelsens beretning og referatet.

Regnskab 2013/2014: http://goo.gl/fT0Gwp

Budgetforslag 2014/2015: http://goo.gl/bYtqCI
Indkomne forslag: http://goo.gl/EOlR0y
Bestyrelsens beretning: http://goo.gl/nmqZqX
Referat: http://goo.gl/14lYYu

Bestyrelsen blev genvalgt og kontingentet fortsatte uændret. Girokort/PBS udsendes i løbet af december, til betaling 1. januar 2015.

mvh
Bestyrelsen