Generalforsamling 26. november 2018

Den 26. november 2018 kl 19:00 blev der afholdt generalforsamling i klubhuset.

Referat:  OCC generalforsamling 2018
Bestyrelsens beretning: OCC a?rsberetning 2017-18
Øvrige materialer, se nedenfor til højre

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

Til trods for det i år er et lige år, skal vi vælge ny formand, da Jesper efter en mange års solid indsats har valgt at takke af, og ligeledes udtræder Maria Julie Høiriis af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Per L Johansen som formand samt at Lars O. Madsen og Marie-Louise Hartz indvælges.

Materialer

Regnskab 2017/18

Budget 2018/19

Indkomne forslag