Generalforsamling 2022

26-10-2022

Der er generalforsamling, den 28. november 2022 kl 19:00, i OCC-klubhuset.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen på formand@ordrupcc.dk senest den 14. november kl 17:00

Dagsordenen er:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

vel mødt
Bestyrelsen