Generalforsamling

28-10-2021

Hermed indkaldelse til generalforsamling, den 29. november 2021 kl 19:00, i OCC-klubhuset.

Generalforsamlingen dækker i år både 2020 og 2021, for sidste år kunne vi som bekendt ikke samles, gr corona. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen på formand@ordrupcc.dk senest den 14. november

Dagsordenen er:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

vel mødt
Bestyrelsen