Hjælpere:

Indtil videre er der 6 hjælpere tilmelst inklusive Jes og Morten og Frank og undertegnede. Det er umiddelbart for få til at afvikle løbet med tilfredsstillende sikkerhed.

Vi plejer at have god tilslutning fra ungdomsrytter forældre gruppen og der er de resterende to hjælpere også fra og tak for det, men vi skal bruge nogle flere af hensyn til sikkerheden, så lav venligst snarest tilmelding.

Ryttere:

Der er tilmeldt i alt 14 ryttere. 7 fra licens, 3 fra U15, 2 fra U11/13 og en fra henholdsvis 9 og 10 hold. Ingen til damehold og 9:15.

Hvis I påregner at cykle den lørdag formiddag, så kør Klubmesterskab, alternativt kom på cykel til ruten og hjælp med sikkerheden. I kan sagtens nå hjem til frokosten i klubben bagefter.

Jeg mangler stadig tilsagn om en som kan kører førebil foran feltet – brændstof refunderes. Samt en med en stationscar som kan hjælpe mig med at fordele skilte fredag (6. okt) aften, sen eftermiddag, hvad der nu passer.

Tilmelding som hjælper sker på denne doodle:https://doodle.com/poll/ 4d9tw3g34erpkf2e

Tilmelding som rytter sker på denne doodle:https://doodle.com/poll/ eyrqghzf2au6gm39

Venlig hilsen

Jens Berthol Hansen