Generalforsamling den 26. november 2018

Der indkaldes hermed til generalforsamling den 26. november 2018 kl 19:00 i klubhuset.

Dagsordenen er:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

Til trods for det i år er et lige år, skal vi vælge ny formand, da Jesper efter en mange års solid indsats har valgt at takke af.

Har du forslag der skal behandles af generalforsamlingen skal du sende dem til per@lindbladjohansen.dk senest 14 dag før generalforsamlingen.

mvh
Bestyrelsen

2018-10-10T18:43:07+00:00