Husk der er generalforsamling den 25. november 2019 kl 19:00 i klubhuset.

Indkaldelsen gik rettidigt ud pr mail den 24 oktober..

Dagsordenen er:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning for det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
6) Fastsættelse af kontingent
7) Behandling af indkomne forslag
8) Valg af formand (ulige år)
9) Valg af kasserer (lige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt

Har du forslag der skal behandles af generalforsamlingen skal du sende dem til formand@ordrupcc.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

mvh
Bestyrelsen