Den 17. december blev der afholdt den årlige generalforsamling. Der var ikke indkommet forslag.

Dagsorden: http://goo.gl/ukKlX
Regnskab 2012 og budget 2013: http://goo.gl/FsVC1
Bestyrelsens beretning: http://goo.gl/bBPyW
Referat: http://goo.gl/nOgVX