Den 14. november blev der afholdt den årlige generalforsamling.

Der blev valgt en ny bestyrelse og tiltrådt at vi arbejder på at starte en ny B&U-afdeling op. Herudover blev der vedtaget en kontingentstigning, således at et medlemsskab nu koster 600,- for såvel voksne som børn, pensionister 200,- og familie medlemskab 900,- Kontingentet vil blive opkrævet i løbet af december.

Dagsorden: http://goo.gl/GJS9l
Regnskab: http://goo.gl/ScmMh
Indkomne forslag: http://goo.gl/OBkKl
Budget: http://goo.gl/zPy2N
Bestyrelsens beretning: http://goo.gl/eN0VJ
Referat: http://goo.gl/1lZys