Generalforsamling

Beskrivelser fra generalforsamlinger, herunder regnskab, budget, referat mm. Vises på siden Generalforsamling, under Om OCC

Generalforsamling 8. december 2014

Der blev afholdt generalforsamling den 8. december. Nedenfor finder du regnskab, budget, forslag der blev behandlet, bestyrelsens beretning og referatet. Regnskab 2013/2014: http://goo.gl/fT0Gwp Budgetforslag 2014/2015: http://goo.gl/bYtqCI Indkomne forslag: http://goo.gl/EOlR0y Bestyrelsens [...]

Generalforsamling 8. december 20142016-11-11T23:38:16+01:00

Generalforsamling 2. december 2013

Indkomne forslag: http://goo.gl/fX4YSn Regnskab og budget: http://goo.gl/4GbjBp Referat: http://goo.gl/otsJcO Beretning: http://goo.gl/rc4T1

Generalforsamling 2. december 20132016-11-11T23:38:16+01:00

Generalforsamling 17. december 2012

Den 17. december blev der afholdt den årlige generalforsamling. Der var ikke indkommet forslag. Dagsorden: http://goo.gl/ukKlX Regnskab 2012 og budget 2013: http://goo.gl/FsVC1 Bestyrelsens beretning: http://goo.gl/bBPyW Referat: http://goo.gl/nOgVX

Generalforsamling 17. december 20122015-07-26T00:51:44+01:00

Generalforsamling 14. november 2011

Den 14. november blev der afholdt den årlige generalforsamling. Der blev valgt en ny bestyrelse og tiltrådt at vi arbejder på at starte en ny B&U-afdeling op. Herudover blev der [...]

Generalforsamling 14. november 20112015-07-26T01:18:57+01:00