9-holdet henvender sig til den ambitiøse motionist og vi er både mænd og kvinder. Vi kører interval- og tekniktræning som hold, men med udgangspunkt i den enkeltes form og mål. Holddeltagelse i løb, såvel cups som motionsløb, inden- som udenlands planlægges inden sæsonstart med henblik på tilpasning af træning.

Der lægges vægt på at det sociale fællesskab med den øvrige motionsafdeling, og klubben som helhed, fastholdes.

Målsætning for 9-holdet
– Igennem struktureret træning søger vi fastholde og udbygge den succes som holdet har haft de seneste år– nye medlemmer, nye talenter, nye licensrytter og gerne yngre.
– Få flere af vores ryttere til at deltage i motionsløb og Cups.
– Øge styrke, kondition og teknik.

Vi træner struktureret tirsdag, torsdag og lørdag.
Der køres med træner som fastlægger rute og træningsintervaller.
Træningsintervaller m.v. lægges i faste rammer, tilpasset den enkeltes aktuelle form og mål, af hensyn til træning om deciderede fælles sæson-mål, og i forhold til gradvis opbygning af form.

Program:
Landevejstræningen indledes første tirsdag efter sommertidens start.
Tirsdag og torsdag:  Der køres kl. 17.00 fra Femvejen, og vi er hjemme omkring 19:30
Lørdag: Der køres kl. 8:30  fra klubhuset og længden afpasses efter, at vi kan være tilbage senest 12.15.
Sidste lørdag i måneden køres der længere ture, omkring 120 km, uden intervaller.  Der startes kl. 8.00 fra klubben

Nye medlemmer – kun om lørdagen
Nye deltagere er velkomne til at køre med et par gange lørdage klokken 8:30 fra Klubhuset, hvorefter der kræves indmeldelse i klubben.

Trænere
Anders Mogensen, Jes Bruun Olsen, Per Lindblad Johansen, Finn Jørgensen, Arne Andresen, Christian Avnstorp, Mogens Holbøll og Hanne Nybo.

Træningsplaner
Se månedens ruteplan i holdets forum: “For medlemmer->Klubforum

Træningstider – sommersæson

Tirsdag, torsdag kl 17:00 fra Femvejen

Lørdag kl 8:30 fra klubhuset
(Den sidste lørdag i måneden er afgang dog kl 8:00)

Nye medlemmer er velkommen om lørdagen

Vintersæsonen

Holdet kører ikke i vintersæsonen – de fleste af trænerne hygger sig på MTB, andre vintermotions racer og enkelte benytter sofaen. Se beskrivelsen af vinterholdene

DSC_5488